Vraag een waardebon aan!  play

Vrijwilliger worden?  play

Nieuwsbrief 't Ven  play


Nieuws

  

Steunpunt  Uitkeringsgerechtigden Eindhoven gaat verhuizen Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven geeft informatie, hulp en advies aan iedereen die te maken heeft met ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of bijstand. Het Steunpunt is 32 jaar gevestigd geweest aan de Kempensebaan 80. Per 1 februari a.s. gaan zij verhuizen naar de Strijpsestraat 146, 5616 GT Eindhoven. Om van het spreekuur (maandag t/m donderdag van 9.30 uur tot 12.30 uur) gebruik te kunnen maken dient er telefonisch een afspraak te worden gemaakt. Het telefoonnummer blijft ongewijzigd: 040-2455300. Het Steunpunt is een dienstverlenende, onafhankelijke organisatie, die uitsluitend met vrijwilligers werkt. Er zijn dan ook geen kosten verbonden aan de geboden hulp. Meer informatie kunt u lezen op de website: www.steunpuntuitkeringen.nl.

Buurtonderzoek in 't Ven

Binnenkort valt de nieuwsbrief December bij je in de bus. Hier zit een enquete bij: deze is online in te vullen via deze link: vragen.wijkhetven.nl

Achtergrond van deze enquete:

Summa Plus opent binnenkort een Lokaal+ in de wijk, ze organiseren activiteiten in de school, voor de wijk. Deze activiteiten worden door leerlingen georganiseerd en uitgevoerd, als onderdeel van hun opleiding.

Daarnaast is de wijkvereniging ook een doorstart aan het maken. Zij willen graag een beeld krijgen van de wensen en ideeën die leven in de wijk.

Verkorte resultaten eerste meedenkmeeting Buurkracht.

13-11-2018. Meeting op school Olympia. Er waren ongeveer 25 buurtbewoners aanwezig op deze meedenkavond, verdeeld over bewoners van koopwoningen, 1 vertegenwoordiger van een appartementencomplex en 1 verhuurder. De aanwezigen wonen redelijk verspreid over de wijk.

Er wordt maandelijks een meedenkmeeting georganiseerd  op dinsdag. Er wordt driemaandelijks een infomeeting georganiseerd voor alle bewoners.

Er is vraag naar meer inzicht in de tijdsplanning en inhoud van de komende meetings. Daarnaast wordt de info van de vorige meeting uitgewerkt. Voorgaande punten worden uitgewerkt samen met het buurtoverleg. We communiceren over de energietransitie naar alle bewoners via de nieuwsbrief van het ven die huis-aan-huis bezorgd wordt. 

 

1e meedenk-bijeenkomst over 't Ven aardgasvrij

Datum: 13-11-2018
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Olympia, Eindhoven

Op 26 september vond de bijeenkomst plaats in Olympia, waar de gemeente informeerde over de ambitie om een plan te maken voor een aardgasvrij 't Ven. Zoals toen ook is aangegeven, wil de gemeente de buurtbewoners graag betrekken bij het schrijven van dit plan.
Op dinsdagavond 13 november is de eerste bijeenkomst. Iedereen is hierbij welkom. De meeting start om 20.00 uur en begint met een samenvatting van 15 minuten van het voorgaande. Ben je er op 26 september al bij geweest, dan kun je dit stukje dus overslaan en om 20.15 uur aanhaken als je wilt. Aanmelden kan via deze link.

Deze meeting wordt georganiseerd door Buurkracht.

Winnaars Buurtenchallenge Bekend

10 oktober 2018

De uitstoot van CO2 verminderen. Daarmee gingen woningeigenaren in vier Eindhovense buurten een half jaar lang aan de slag, op initiatief van de gemeente. Minder uitstoot is nodig om Eindhoven een fijne stad te houden om in te leven, maar ook om aan de beloften van het energieakkoord van Parijs te voldoen.

Bewoners in Vaartbroek, Hanevoet, ’t Ven en Gerardusplein gingen met elkaar de strijd aan. Elke buurt kreeg een eigen samenwerkingspartner die mét de bewoners heeft gekeken wat ze kunnen doen om in en rond hun woning minder CO2-uitstoot te realiseren.

Winnaars

’t Ven heeft de buurtenchallenge gewonnen, omdat zij de meest teruggang in CO2-uitstoot hebben bereikt. Daarnaast heeft Hanevoet de 2e prijs gewonnen, omdat zij de meeste bewoners op de been hebben gekregen die duurzame maatregelen hebben genomen. De prijzen komen ten goede aan de buurt.

De winnaars van de buurtenchallenge en wethouder van der Meer

Op de foto Marnix Vlot (040energie, begeleider in Hanevoet), Albert van Kemenade (bewoner ’t Ven) en wethouder Jan van der Meer. Fotograaf: Jos Lammers.

 

Informatie van de gemeente over subsidie van het Rijk

Subsidie ‘aardgasvrij’ voor ’t Ven
Eindhoven ontvangt 4,6 miljoen euro van het Rijk met als doel de buurt ’t Ven aardgasvrij te maken. Wethouder Duurzaamheid Jan van der Meer is blij: “Het geld gebruiken we voor het aanleggen van een warmtenet in ’t Ven. Daarnaast willen we particuliere woningeigenaren ondersteunen.”
Warmtenet
Een warmtenet is een systeem van ondergrondse pijpleidingen waar warm water doorheen stroomt om woningen en andere gebouwen mee te verwarmen. Daarmee wordt het gebruik van aardgas overbodig. Er zijn grote investeringen nodig voor het aanleggen van zo’n warmtenet. “Samen met bewoners en andere betrokkenen gaan we nu verder onderzoeken hoe we van de aanleg van het warmtenet in ’t Ven een succes kunnen maken”, aldus Van der Meer. “Het warmtenet heeft namelijk pas nut als een groot deel van de mensen in de wijk
hierop aangesloten kunnen en willen worden. Anders is de investering van het aanleggen te hoog.” Dat betekent dat het aanbod om aan te sluiten op het warmtenet aantrekkelijker moet zijn voor de bewoners, bedrijven en woningcorporaties dan andere alternatieven, zoals je huis helemaal via elektrische installaties verwarmen.
Pionierbuurt ‘t Ven
De wijk ’t Ven is één van de drie pionierbuurten in Eindhoven waar de gemeente momenteel samen met de bewoners de alternatieven voor aardgas verkent. Het doel is dat er eind 2019 een plan ligt waarin staat op welke manier de bewoners gefaseerd kunnen overstappen op alternatieven voor aardgasvrij. Het streven is dat de wijk ’t Ven in 2030 aardgasvrij is.

Steunpunt Uitkeringsgerechtigden

Op dinsdag 2 oktober staat het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven met een informatiestand in de Bibliotheek Eindhoven (Witte Dame) aan de Emmasingel 22.

Medewerkers zijn van 12.00 uur tot 16.00 uur aanwezig met informatiemateriaal en om vragen van bezoekers over ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of bijstand te beantwoorden.

Deze middag is met name bedoeld voor mensen die niet in de ochtend op  ons gewone spreekuur kunnen komen of om een andere reden liever vrijblijvend deze informatiestand willen bezoeken.

Koffie Plus

Koffie Plus voor bewoners van Wijkhetven. 1 Okt 11:15-12:45. Summa. De Blécourtstr. 1

Leerbedrijf Lokaal+ is een ontmoetingsruimte voor buurtbewoners. Studenten van het Summa College doen hier praktijkervaring op.  Studenten van Summa Plus organiseren er vanaf november 2018 ontspannende, sportieve en creatieve activiteiten en workshops.

Wilt u weten wat Lokaal+ voor u kan betekenen en meepraten over de invulling van het programma van Lokaal+ in ‘t Ven? Dan bent u van harte welkom om op maandag 1 oktober koffie te komen drinken (met wat lekkers), mee te praten en uw wensen kenbaar te maken.

Datum: 1 oktober 2018
Tijd: 11.15 – 12.45 uur
Locatie: Summa Plus De Blécourtstraat 1 Eindhoven

Aanmelden voor koffie Plus kan via Mirjam van der Woude of Ank van Beurden. Bel 040 269 59 50 of stuur een e-mail naar .
Meer informatie over Lokaal+ vindt u op de website: www.lokaal-plus.nl.

 

Dansen à la Hispanje

In het Spaans Centrum aan het Hugo de Grootplein komt iedere maandagmiddag van 13.00 uur tot 13.45 uur een aantal oudere dames en heren bij elkaar.
Onder deskundige leiding en met muziek wordt er samen flink bewogen om in conditie te komen en te blijven.
Door vertrek van enkele spaanse mensen naar Spanje is er ruimte voor nederlandse ouderen om mee te doen.
Wie doet er mee?
 
Kom gerust eens kijken of het iets voor u is. 
U kunt contact opnemen met Marieke Visser, tel. 06-18140139 of 
Of vraag binnen het spaans centrum naar Juan Garcia, dan neemt hij contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Marieke Visser
Sport en Beweegleider Senioren
Bewegen Blijft

 

Wijk Het Ven in Eindhoven moet als eerste aardgasvrij worden op warmtenet

EINDHOVEN - De Eindhovense wijk Het Ven moet de komende jaren aangesloten worden op het warmtenet. De eerste 500 woningen zouden de komende vier jaar aan de beurt zijn. Daarvoor moet dan wel het Rijk 4,5 miljoen euro subsidie geven. Of dat gebeurt, wordt pas in oktober duidelijk. 

Dat heeft het college van B en W bekendgemaakt. Eindhoven doet een beroep op de 85 miljoen euro die het ministerie van Binnenlandse zaken beschikbaar heeft gesteld voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Volgens wethouder Jan van der Meer zijn er 75 gemeenten die een aanvraag hebben gedaan voor deze forse uitdaging. Zonder subsidie kan het project niet op deze snelheid gerealiseerd worden.

Subsidie

De subsidie is nodig omdat daarmee een bijdrage kan worden verstrekt aan bewoners en corporaties die meedoen. De investeringen in de woningen, zoals isolatie die nodig is, kunnen niet helemaal betaald worden uit lagere stookkosten. 

Bovenop de subsidie is het volgens Van der Meer ook nodig dat de aardgasprijs omhoog gaat en elektriciteit goedkoper wordt.  Bovendien moet het Rijk ook nog een woninggebonden lening verstrekken. Die lening gaat met bijvoorbeeld de verkoop van een woning over op de nieuwe eigenaar. Vooral oudere bewoners en anderen die denken hun huis niet lang meer te bewonen, kunnen daar profijt van hebben. ,,We weten echter niet hoe lang het duurt voordat het kabinet die lening goedkeurt. In afwachting daarvan beginnen we in Het Ven met een soortgelijke regeling, het woonabonnement", aldus Van der Meer.

Als je nu niet mee wil doen, ben je later zeker duurder uit. Dit is dé kans, een offer you can't refuse. - Jan van der Meer

Wie niet wil, hoeft in de wijk Het Ven niet mee te doen, zegt de wethouder. ,,Maar als je het later wil doen, dan is er geen subsidie meer. Ben je zeker duurder uit. Dit is dé kans, een offer you can't refuse."

Met Enexis-dochter Enpuls wil de gemeente het warmtenet van Meerhoven doortrekken naar Het Ven, de buurt bij het Evoluon. De warmte komt uit de biomassacentrale van de gemeente daar. Maar ook andere bronnen kunnen gebruikt worden, zoals het netwerk van Strijp-S, restwarmte van bijvoorbeeld bedrijventerrein De Hurk of warmte die gewonnen wordt uit het Beatrixkanaal. Dat vergt echter nog het nodige onderzoek. Ook is dat water veel minder warm. Daarvoor zouden de woningen nog beter geïsoleerd moeten worden. 

In totaal staan in Het Ven 2000 woningen, ongeveer gelijkelijk verdeeld over huur- en koopwoningen. In 2030 moeten die allemaal aardgasvrij zijn. Ook de Generalenbuurt en de Sintenbuurt zijn Eindhovense proefprojecten, maar daar is nog niet duidelijk welk middel ingezet gaat worden. Met de bewoners is daar de discussie net gestart. 

Van der Meer wil volgend jaar een warmtestrategie hebben waaruit blijkt welk soort alternatieve warmte in welke wijk wordt gebruikt. In 2021 moet de gemeente het plan klaar hebben om het aardgasvrij maken van de hele stad te plannen. 

Twee ideeën heeft de wethouder die nog uitwerking behoeven. Hij zou graag het Evoluon betrekken bij het project, mogelijk als een soort informatiewinkel. En Van der Meer overweegt ook om de warmteleverantie in eigen beheer te houden. ,,We zouden een warmtebedrijf kunnen oprichten, zodat we de regie houden over het leveren van warmte. Dat maakt het soms wel makkelijker om tot beslissingen te komen.

Aardgasprijs

De kritiek op de plannen van de Klimaattafel dat de burger opdraait voor het grootste deel van de kosten, deelt de GroenLinks-wethouder niet. De aardgasprijs gaat wel omhoog, maar de elektriciteitsprijs moet dalen, zegt hij. En de lagere inkomens moeten gecompenseerd worden, voegt Van der Meer er aan toe. Voor de maatschappij als geheel kost het aardgasvrij maken meer dan 200 miljard euro. ,,Maar dat levert ook heel veel omzet en werkgelegenheid op voor de BV Nederland. Denk maar aan bouwbedrijven, energiebedrijven, keukeninstallateurs. En aan het einde gaat er geen geld meer naar het buitenland voor Russisch of Noors gas, maar blijft het allemaal in eigen land."

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van mei 2018 is uit! Lees hem hier.

Oproep
Nieuwsbrief ’t Ven stopt, tenzij… 

Beste wijkbewoners,
De afgelopen vier jaar heb ik met plezier 13 nieuwsbrieven voor jullie gemaakt. Maar op dit moment is mijn aandacht en tijd meer bij andere zaken in mijn leven nodig. Deze editie van Nieuwsbrief ’t Ven is dan ook de laatste van mijn hand. De nieuwsbrief is wel een mooie manier om elkaar te informeren over wat er in de wijk gebeurt, er zijn zoveel leuke initiatieven en activiteiten in ’t Ven. 
Maar er zijn ook nuttige zaken waarvan we als buurt op de hoogte zouden moeten en willen zijn. En dan zijn een nieuwsbrief, website en Facebook wel belangrijke kanalen. 
Als de nieuwsbrief en de vulling van de website hier stoppen, is dat echt een verlies. 
Daarom bij deze een oproep:

Zie je kans om je in te zetten voor de communicatie in de wijk? 
Wil en kun je aan de slag met de website, de Facebookpagina en/of de wijknieuwsbrief? 
Voel je dan alsjeblief aangesproken, anders stopt het allemaal. En dat zou zonde zijn! 
Geïnteresseerd of vragen? Meld je bij het bestuur via , zij nemen dan contact met je op.

Veel groeten,
Laurine Corten

Nieuws vanuit het Bestuur
Lees hier het meest recente vergaderverslag.
Voor een overzicht van de agenda's en verslagen: klik hier

 

Hoe is het met Expeditie Theresia

Komt het wijkcentrum er wel of niet?

Expeditie Theresia is het traject om te proberen de voor onze wijk zo kenmerkende Theresiakerk een bestemming te geven als buurtcentrum.
In de wijk worden al diverse activiteiten door vrijwilligers georganiseerd. Meestal zijn dit buitenactiviteiten. Maar er is ook behoefte aan een laagdrempelige ontmoetingsruimte waar binnen-activiteiten kunnen plaatsvinden. Het Wijkbestuur heeft zich intensief ingezet om de Theresiakerk dit ontmoetingspunt te laten worden, maar dit is helaas een 'no-go' gebleken.

't Venster, het huidige infopunt, is een mooie ontmoetingsplaats, maar het is veel te beperkt voor alles wat wij en de andere vrijwilligers willen organiseren in de wijk. In 2015 is het wijkbestuur dan ook gestart om te kijken of het haalbaar zou zijn de Theresiakerk als wijkgebouw te gaan gebruiken. Dit was een lange weg met de nodige obstakels. Ook al leek het soms als of er niks gebeurde, er zijn continu onderhandelingen geweest met verschillende partijen.

Te ambitieus
In maart 2017 kwam het proces in een stroomversnelling. Twee projectleiders van Hermon Erfgoed zijn toen aan de slag gegaan met alle wilde ideeen en plannen die er waren. De projectleiders kwamen tot de conclusie dat het Wijkoverleg de kerk niet zelfstandig kan exploiteren. Het is te duur, het financiële risico is te groot. Vervolgens is gekeken naar de mogelijkheid om buurt-activiteiten en commerciële activiteiten zodanig samen te voegen, dat de huur en exploitatiekosten van de Theresiakerk met verschillende groepen opgebracht zouden kunnen worden. Maar een club vrijwilligers kan geen kartrekker zijn van commerciële exploitatie van de kerk.
Het wijkoverleg heeft vanuit allerlei kanten geprobeerd de kerk weer een centrale, actieve rol te geven in de wijk. Maar het gaat niet. Het parochiebestuur is wel aan het bekijken of zij nog iets kunnen betekenen. Wat en of dit iets wordt, zullen de komende maanden uitwijzen. Er wordt daarbij ook gekeken naar externe huurders die een rol zouden kunnen spelen.

Nieuwe focus
Ook het wijkoverleg gaat zich beraden. De kerk lukt niet. Maar dat was niet het enigste waar we mee bezig waren. Centrale vragen zijn nu: Wat kunnen wij voor de wijk betekenen en wat vinden we met z'n allen belangrijk in de wijk. En welke andere binnen-locatie zou daarbij kunnen passen? Daar liggen onze nieuwe focuspunten.

Doe mee!
Daarbij hebben we ook dringend nieuwe vrijwilligers nodig. In diverse werkgroepen, maar ook in het Bestuur kunnen wij extra kracht goed gebruiken. Een feit blijft hoe meer vrijwilligers, hoe meer er mogelijk wordt.

Heb je leuke ideeen voor in  de wijk of zijn er activiteiten die je zelf graag in de wijk wilt organiseren? Laat dan van je horen, dan kijken we samen wat er mogelijk is. Ook ideeen voor een geschikte accomodatie zijn welkom. We horen graag van je!

 

Bestuur Wijkoverleg ’t Ven weer op volle sterkte

Sinds januari 2017 is het bestuur weer op volle sterkte. Door allerlei ontwikkelingen was het oude bestuur niet meer compleet. En om de plannen voor de wijk te kunnen realiseren, is een sterk bestuur echt nodig. Omdat zij het belang van de plannen zeer onderschrijven, zijn Corrie van Mierlo, Mathee Roos en Michele van de Wal vanuit de werkgroepen opgestaan als nieuwe bestuursleden.
De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:

Bestuur
V.l.n.r:
• Albert van Kemenade, allround lid 
• Michelle van de Wal, penningmeester 
• Corrie van Mierlo, voorzitter
• Mathee Roos, secretaris
• Vincent Wittenberg, algemeen lid (nog niet op de foto)

Het bestuur is trots op alle vrijwilligers en wat we met zijn allen al allemaal bereikt hebben! De speerpunten van het vernieuwde bestuur en de wijkbewoners staan in het buurtcontract. Heb je vragen of ideeën? Mail dan naar of loop binnen bij ‘t venster.

Een goede, gratis maaltijd van de maaltijdservice

Het Christiaan Huygenscollege Olympia kookt gratis voor bewoners in ’t Ven. Zit u financieel krap? Of komt u door de zorg voor een zieke partner niet aan fatsoenlijk eten toe? Laat de studenten van de school helpen! Zij doen ervaring op en u zorgt goed voor u zelf. Een win-winsituatie. De maaltijden worden vers gekookt door de leerlingen en ingevroren verstrekt via het Infopunt.
Meldt u aan via: 040 238 89 98 of .

Heb je ideeën om rond samen eten of extra koken een leuk initiatief te ontwikkelen? Dan ben je van harte welkom om hier gezamenlijk ‘handen en voeten’ aan te geven. Geef het aan via


Communicatiekracht gezocht

We houden je graag op de hoogte van wat er in jouw wijk allemaal gebeurt! Maar op dit moment hebben we daar hard enthousiaste mensen voor nodig. Vind je het leuk om (eenvoudige) tekstjes te maken, verhalen bij bewoners op te halen en hier en daar eens een plaatje te schieten? Kom dan de werkgroep communicatie versterken! We horen graag van je via .

 

Dementiemaatjes gezocht

DementieMaatjes helpen zelfstandig wonende Eindhovenaren met dementie om zo lang mogelijk de dingen te blijven doen waar ze plezier aan beleven. Gewoon, door hun hobby te delen.
Lees meer...

 

Woonzorgcentrum Theresia zoekt vrijwilligers


Wil je graag iets betekenen voor anderen? Zoek je voor een paar uur per week een zinvolle invulling? Heb je affiniteit met ouderen en ben je vooral enthousiast? Ga dan aan de slag als vrijwilliger bij Vitalis Theresia en lever een waardevolle bijdrage aan het leven van ouderen.Kom eens praten. Dan bespreken we de mogelijkheden. Want het maakt niet uit in welke levensfase je bent, het gaat om jouw talenten. 
Voor meer informatie kunt u ook mailen met
Frans Offermans: 
Website: klik hier

 

WIJeindhoven


Sinds enige tijd is WIJeindhoven wekelijks op dinsdagmiddag van 14.30 - 15.30 uur aanwezig bij Infopunt 't Venster voor u als inwoner van 't Ven met vragen. Via deze weg willen wij laten weten dat we dit voorlopig blijven voortzetten. Heeft u vragen en of wilt u meer weten over WIJeindhoven en of wij iets kunnen betekenen, dan kunt u ook eerst een kijkje nemen op de website van WIJeindhoven. Website: klik hier.   

WIJeindhoven team Strijp Oost 

In 't Venster

dinsdag 19 november 2019
14:00
- 16:00 uur
Buurtbieb en infopunt
woensdag 20 november 2019
09:30
- 11:30 uur
Brei / handwerkclub
donderdag 21 november 2019
14:00
- 16:00 uur
Buurtbieb en infopunt

Buurtjournalist

Vacature

Facebook

 facebook    Volg ons op Facebook

Twitter mee!

twitter logo  Ook mee-twitteren?

Wanneer je in je tweets #wijkhetven gebruikt dan verschijnt je tweet hier op de website.

Twitter #wijkhetven

Vergunningen

vergunningen
Voor een overzicht van de vergunningen in onze wijk
klik hier.

Go to Top